Miljøfyrtårn


BalansePluss har jobbet med rådgivning og sertifisering i Miljøfyrtårn siden 2007 og er lisensiert hovedkonsulent og hovedsertifisør fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Om Miljøfyrtårn som miljøledelse

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Miljøfyrtårn er egnet for små og mellomstore bedrifter og er den klart største ordningen i Norge med snart 10 tusen sertifiserte virksomheter.

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem for miljø, noe som handler om hvordan virksomheter kan redusere sine klima og miljø belastninger i sin drift, og stimulere til grønn omstilling, for bærekraftig drift og økt konkurransekraft. Dette kan skje gjennom å sette søkelyset på vesentlige innsatsfaktorer som innkjøp og forbruk, energi, reise og transport, samt avfall og kildesortering. Virksomheten ledelse har ansvar for å vurdere de aktiviteter i driften som er vesentlig med betydning for klima og miljø. Det skal defineres aktuelle indikatorer med betydning for klima og miljø, og virksomheten skal sette seg relevant mål med konkrete tiltak.

Hvordan bli en sertifisert miljøbedrift? Ta kontakt for å lære hvordan suksessfulle bedrifter har oppnådd økt lønnsomhet, bedre arbeidsmiljø og styrket omdømme gjennom økt fokus på miljø og kvalitet.

BalansePluss som Miljøfyrtårnkonsulent

Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis mellom 2 og 6 kalendermåneder. I perioden fram mot sertifisering gjennomgår bedrift og konsulent i samarbeid miljøområdene:

  • Avfallshåndtering
  • Energiforbruk
  • Arbeidsmiljø
  • Internkontroll-HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Transport
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk

Å være Miljøfyrtårn innebærer at bedriften identifiserer og gjennomfører enkle, relevante tiltak.

Brødrene Røsand AS som Miljøfyrtårn

BalansePluss som sertifisør

Etter gjennomført miljøanalyse, og når virksomheten har gjennomført de tiltak som skal gjennomføres for å tilfredsstille bransjekravene, er den klar for sertifisering.

Resertifisering

Sertifisøren har en viktig rolle i forbindelse med resertifisering. Utgangspunktet er gjeldende bransjekrav og virksomhetenes årlige miljørapporter.