MILJØFYRTÅRN SOM MILJØLEDELSE


BalansePluss har jobbet med rådgivning og sertifisering i Miljøfyrtårn siden 2007 og er lisensert hovedkonsulent og hovedsertifisør fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Om Miljøfyrtårn som miljøledelse

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Miljøfyrtårn er egnet for små og mellomstore bedrifter og er den klart største ordningen i Norge med over 6000 sertifiserte virksomheter.

Miljøledelse er å arbeide systematisk og kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning og forbedre egne miljøprestasjoner.
Miljøledelse er et styringssystem som skal forankres i toppledelsen og integreres i kjernevirksomheten –på samme måte som økonomiledelse og kvalitetsledelse.

Hvordan bli en sertifisert miljøbedrift? Ta kontakt for å lære hvordan suksessfulle bedrifter har oppnådd økt lønnsomhet, bedre arbeidsmiljø og styrket omdømme gjennom økt fokus på miljø og kvalitet.

BalansePluss som Miljøfyrtårnkonsulent

Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis mellom 2 og 6 kalendermåneder. I perioden fram mot sertifisering gjennomgår bedrift og konsulent i samarbeid miljøområdene:

  • Avfallshåndtering
  • Energiforbruk
  • Arbeidsmiljø
  • Internkontroll-HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Transport
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk

Å være Miljøfyrtårn innebærer at bedriften identifiserer og gjennomfører enkle, relevante tiltak.

Brødrene Røsand AS som Miljøfyrtårn

BalansePluss som sertifisør

Etter gjennomført miljøanalyse, og når virksomheten har gjennomført de tiltak som skal gjennomføres for å tilfredsstille bransjekravene, er den klar for sertifisering.

Resertifisering

Sertifisøren har også en viktig rolle i forbindelse med resertifisering. Utgangspunktet er gjeldende bransjekrav og virksomhetenes årlige miljørapporter.