ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for Miljø


BalansePluss kan rådgi din bedrift innenfor ISO kvalitet- og miljøstandarder.

 

ISO 9001     

NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.

ISO 14001

En ISO 14001-sertifisering hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.