NLP/Coaching


NLP Coaching – selvutvikling

SKAP DET LIV DU ØNSKER!

Mange mennesker ønsker personlig utvikling. Tidligere erfaringer kan ha medført negative mønster i tanke, adferd og handlinger. Kanskje starter det med en følelse og et ønske om at noe skal være annerledes i livet, på jobb eller i en selv. Imidlertid er det noen ganger vanskelig å foreta de valg og handlinger som må til for å oppnå det en ønsker. Kanskje er det behov for å avklare egne verdier og oppnå positive endringer gjennom selvutvikling, innsikt og økt selvtillit. Ved bruk av NLP skjer endring og utvikling gjennom å gi slipp på fastlåste tankemønstre og erstatte disse med nye, positive tanker og handlinger. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

NLP – Det er lettere å endre seg selv enn å endre andre!

 • Økt selvinnsikt
 • Avklaring av egne verdier
 • Økt selvtillit og selvfølelse
 • Å ta i bruk og utvikle egne sanser
 • Økt engasjement og vitalitet
 • Bedre relasjoner til andre
 • Å skape positive forandringer
 • Å mestre negativt stress
 • Å endre gamle og uønskede vaner og adferd
 • Bedre samarbeid på jobb
 • Bedre psykososialt arbeidsmiljø
 • Å utvikle ferdigheter i møteledelse, salg og forhandlinger
 • Å motivere og utvikle medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Å sette sammen grupper og motivere til samarbeid (teambuilding)
 • Å strukturere visjoner og mål, både individuelt og organisatorisk

Timebestilling og informasjon:

Erling Vebenstad (413 800 30) e-post: erling.vebenstad@balansepluss.no