Enhetsterapi


Enhetsterapi er et resultat av dr Audun Myskjas over tretti års erfaring med integrert medisin. Metodene er bygget opp av teknikker som kan gi både praktisk hjelp og symptomlindring, og samtidig bidra til større selvinnsikt og selvutvikling.

Erling Vebenstad er utdannet Enhetsterapeut ved faglig leder dr Audun Myskja ved Senter for Livshjelp.

Om: Enhetsterapi utviklet av dr Audun Myskja

Integrert-medisin3 (1) Audun Myskja - Helbred deg selv myskja-audun-finn-din-indre-kraft2 mer_enn_mat3

Enhetsterapi

Enhetsterapi er en medisinsk filosofi og gir en grundig utdanning i forståelsen av det helbredende prinsipp. Grunnlaget er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer. Harmoni i disse nivåene gir opplevelsen av integritet, helhet og livsglede. De terapeutiske metodene kan løse traumer og problemer på mange ulike nivåer. Helbredelse er ikke nødvendigvis knyttet til en absolutt frihet fra plager, problemer og symptomer, men til økt livskraft, evnen til å fungere bedre, opplevelse av enhet.

Enhetsterapi er dannet ut fra et ønske om å kunne tilby en syntese av de best fungerende metodene som kan tilpasses klientens varierende behov, og ut fra ønsket om å bygge en integrert medisin der vi tar utgangspunkt i det vi vet for å bygge opp viten om det vi ikke vet.

Enhetsterapi jobber med å sette i gang helbredelsesprosesser på mange ulike nivåer ved bruk av enkle terapeutiske metoder:

  • resonansterapi – bruk av hendene for å lage et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser
  • forvandling av negative minner og følelsesmønstre
  • terapeutisk bruk av lyd, ord og stemme
  • berøringsmetoder for å mobilisere kroppens helbredende ressurser
  • bevegelser for å gjenopprette flyt gjennom alle kroppens energisystemer
  • naturens legende kraft uttrykt i blomsteressenser, urter og næringsmidler

 

Kontakt oss:

Erling Vebenstad (413 800 30),  e-post: erling.vebenstad@balansepluss.no.