HELSE


mennesker

Skap det liv du ønsker!

Alle mennesker ønsker å utnytte sine potensialer og bidra for seg selv og andre på best mulig måte. Vi velger våre måter å håndtere livet og hverdagen på. Denne er gjerne styrt eller begrenset av egne følelser, tanker, holdninger og gamle vaner og mønster. Det blir som en strategi for å mestre de utfordringer vi møter, altså en mestringsstrategi. Kanskje er det noe annet eller noe mer vi ønsker i livet og i våre møter med oss selv og i møte med andre mennesker. Kanskje må noe nytt til, for å oppnå en egenutvikling til det vi egentlig ønsker.

Egenutvikling kan være å kvitte seg med uhensiktsmessig tankemønster og adferd, og erstatte disse med positive og støttende tanker og handlinger. Mestringsmedisin er gode metoder for å finne og våge å endre måter å håndtere det som er vanskelig på, og å utvikle nye og mer hensiktsmessige mestringsstrategier for å skape det livet vi selv ønsker. Trygge, sunne og friske mennesker med godt selvbilde og god selvtillit, gir sunne bedrifter og lokalsamfunn. Varige resultater i utvikling av organisasjoner forutsetter at endring skjer på det personlige plan.

Vi jobber med anerkjente metoder for å bidra til at hver enkelt selv kan finne veien mot ønsket mål og tilstand.

Våre metoder:
NLP/COACHING
 ONDAMED
ENHETSTERAPI
KINESIOLOGI
PEAT
EFT

Ta kontakt om du ønsker å vite noe mer om hva mestringsmedisin går ut på og om hva det kan bety for deg.

Velkommen!

For informasjon og timebestilling

Telefon 413 800 30
e-post: erling.vebenstad@balansepluss.no